کالیمدور

بایگانی -آگوست 2021

خیزش سلطه

در ادامه‌ی مقاله‌ی داستانی «طلوع مرگ»، شرح جزئیات وقایع اکسپنش شدولندز: بزرگترین شکارچی اهریمن زمانی گفت: «گاهی دست سرنوشت را باید وادار به حرکت کرد.» زندگی پر از دشواری‌ست و هرکس در عمر خویش در تلاش است بر مشکلات جهان فایق آید. گاهی امّا قدرت دست...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!