کالیمدور

بایگانی -می 2020

درآمدی بر جنگ دوم

تنش و درگیری همواره و حتی در خلال مستحکم‌ترین صلح­‌ها نیز میان هورد و الاینس وجود داشته است. اما در تاریخ تقابلات آن­ها تنها می‌توان سه جنگ را برشمرد که در ابعادی بسیار گسترده و وسیع میان تمام هورد و الاینس درگرفته باشد. اولین این جنگ‌ها، نبرد میان...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!