کالیمدور

بایگانی -مارس 2020

تاریخ پانداریا و آسمانیان

    خیلی پیش‌تر از نبرد باستانیان و ‘’شکافت بزرگ‘’ خدایان وحشِ بسیاری در سراسر ازراث بودند که هر نژاد فانیِ دوست‌دار طبیعت را مورد توجه و برکتشان قرار می‌دادند. الف‌های شب توجه سناریوس را جلب کردند و تا سال‌ها از علم او بهره بردند. در...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!