کالیمدور

بایگانی -آگوست 2019

نبرد دازارآلور

در تاریکی‌های اعماق دریا، جایی که امواج نبرد، از مرکب‌های غول‌پیکر و چوبین ملونان شجاع، آرامگاهی برایشان ساخته و پرداخته است؛ شخصی آرمیده که روزگاری وارث برحق تمامی دریاهای ازراث بود. اکنون چون دیگر هم‌رزمانش، بی کفن و بی تابوت، مغروق در مقدساتش و...

سرگذشت آرتاس منتیل

  آن زمان که نور سرنوشتش را روشن ساخته بود و بر زندگی‌اش می‌تابید، دوراهی عقل و قلب، پیش رویش تن گستراند. روحش رنجید و جسمش فرسوده گشت. همه چیزش را داد برای آنکه تنها فرصتی کوتاه به چنگ آرد. اما دگرگون شد و پلید گشت. نور از او روی گرفت و تاریکی...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!