کالیمدور

بایگانی -اکتبر 2018

فرمانروایان دریا: کول‌تیراس

    از دو ملت زاندالار و کول‌تیراس همیشه در ازراث به عنوان دو قدرت بزرگ دریایی با ناوگانی مقتدر و افسانه‌ای یاد می‌شود. امّا اکنون هر دوی آن‌ها درگیر مشکلات فراوانی شده‌اند.  در کول‌تیراس، جایی که زمانی سه خاندان بزرگ اشوین،...

نفرت و انتقام

استاد اعظم شیمیدان فرنل گفت: از اینکه خودتان تشریف آوردید بسیار خوشحالم. شما گفته بودیدکه وقتی آزمایش ما به نتیجه رسید، شما را مطلع کنیم. سیلوانس از فرنل خواست تا نتیجه را به او نشان دهد. فرنل او را به درون اتاقی که اجساد در گوشه ای از آن آویزان...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!