کالیمدور

بایگانی -مارس 2020

پیش از طوفان، فصل ۳۱

با جدیدترین کتاب وارکرفت پیشتون برگشتیم. “پیش از طوفان” نوشته‌ی کریستی گولدن، یکی از بهترین نویسنده‌های کتاب‌های وارکرفت… این کتاب وقایع مختلفی رو در دل هورد و الاینس، پس از سومین شکست لژیون سوزان رو نقل می‌کنه که منجر به شروع جنگی...

تاریخ پانداریا و آسمانیان

    خیلی پیش‌تر از نبرد باستانیان و ‘’شکافت بزرگ‘’ خدایان وحشِ بسیاری در سراسر ازراث بودند که هر نژاد فانیِ دوست‌دار طبیعت را مورد توجه و برکتشان قرار می‌دادند. الف‌های شب توجه سناریوس را جلب کردند و تا سال‌ها از علم او بهره بردند. در...

مارا دنبال کنید