کالیمدور

بایگانی -اردیبهشت ۱۳۹۸

پیش از طوفان، فصل هجدهم

با جدیدترین کتاب وارکرفت پیشتون برگشتیم. “پیش از طوفان” نوشته‌ی کریستی گولدن، یکی از بهترین نویسنده‌های کتاب‌های وارکرفت… این کتاب وقایع مختلفی رو در دل هورد و الاینس، پس از سومین شکست لژیون سوزان رو نقل می‌کنه که منجر به شروع جنگی...

خشم الون

آتشی که تلدراسیل را در کام خود فرو‌ بُرده بود، رفته‌رفته به خاموشی گرایید و در مکانی که کمی پیش‌تر درخت زندگی قرار داشت، اکنون این سمبل مرگ و ناامیدی بود که برافراشته شده بود و جهانیان را به یاد رنج و عذابی می‌انداخت که مردان، زنان و حتی کودکان...

مارا دنبال کنید