کالیمدور

بایگانی -خرداد ۱۳۹۷

بازگشت جانکشتاین

سلامی دوباره به تمام مخاطبان محترم. ضمن عرض پوزش برای غیبت چندماهه ای که داشتیم، مژده داریم براتون و با دست پر برگشتیم. باز هم کمیکی از اورواچ و کار مشترکی بین فرام فانتزی(فرام انیمه ی سابق) و کالیمدور. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید: دانلود کمیک...

فرح: گزارش ماموریت

سلامی دوباره به تمام مخاطبان محترم. ضمن عرض پوزش برای غیبت چندماهه ای که داشتیم، مژده داریم براتون و با دست پر برگشتیم. باز هم کمیکی از اورواچ و کار مشترکی بین فرام فانتزی(فرام انیمه ی سابق) و کالیمدور. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید: کمیک «فرح: گزارش...

مارا دنبال کنید