کالیمدور

بایگانی -اسفند ۱۳۹۵

آخرین نگهبان

سلامی دوباره! امروز از دومین پروژه ی تیم تایپ کالیمدور رونمایی می کنیم: «آخرین نگهبان» نوشته ی جف گراب میشه گفت بعد از کتاب طلوع هورد، دومین کتاب طبق ترتیب مطالعه ی وارکرفت به شمار میره و از اون مهم تر، به خاطر اینکه فیلم اول وارکرفت تا حد زیادی از...

طلوع هورد

درورد بر همراهان گرامی و هواداران وارکرفت! ضمن افتتاح رسمی پرتال کالیمدور، مفتخریم به مناسب نوروز ۹۶ که در راه است، از برخی پروژه های تیم تایپ و ترجمه ی سایت رونمایی کنیم. پروژه ی اول که حاصل زحمات تیم تایپ کالیمدور می باشد، کتاب طلوع هورد نوشته ی...